מסגרות וצללים | אירועי קרינה

FRAMES & SHADOWS | RAYPLAYS

מסגרות וצללים – הסדרה כולה שייכת לציורים החד-צורניים, הפורמט והצורות בציור זהים. ה“מסגרת“ מטילה “צל“ על הרקע, ונוצר מצב צבעוני שבו שני הצבעים מתערבבים. במקרים מסוימים ה“צל“ הוא “אור”.

ארועי קרינה – הדימוי הבסיסי בעבודות אלה נוצר על ידי מעין “התקן דמיוני“ שכאילו מקרין בחלל הציור אלומות של אור צבעוני. באחדות מהעבודות יש שימוש בתופעה האופטית של “בבואת גרר“, שבה צבע מסוים מתחלף להרף עין עם הצבע המנוגד לו בקשת האלקטרומגנטית.

Frames and Shadows - These belong to what I call mono-form works. In the "Frames and Shadows" series the shape of the format is repeated in the work itself. The 'frame' casts a 'shadow' on the ground and creates a situation based on the interaction and admixture of colors. Sometimes the 'shadow' is 'light'.  

RayPlays - The main image is that of a device that creates a transmission of rays of colored light. I sometimes made use in these works of the after image, an optical occurrence that creates a brief appearance of an opposite color to the one that is actually in the work.

מתומן מס‘ 2
Octagon #2
1977
אירוע קרינה מס‘ 8
RayPlay #8
1976
מסגרות וצללים מס‘ 6
Frames and Shadows #6
1975
משולש של אור
Triangle of Light
1977
מסגרות וצללים מס‘ 3
Frames & Shadows #3
1973
מסגרת וצללים מס‘ 5
Frames & Shadows #5
1975-82